Rapport om trafikkregistrering i Geiranger

Resultater fra trafikkregistreringene gjennomført i Geiranger i august 2017 er nå tilgjengelig i en rapport publisert av Sintef. Datainnsamlinga var en pilot for å teste ny teknologi for mer presis registrering av ulike typer fremkomstmidler i trafikktellinger. Resultatene vil brukes til utvikling av transportmodeller tilpasset Geiranger for en bedre forståelse av transportsystemet.

Rapporten er tilgjengelig her.

Resultatene er også tilgjengelige her.

Trafikkmåling i Geiranger

Den første uken i august gjennomførte Sintef trafikkregistreringer i Geiranger for å samle inn data til prosjektets transportmodeller. Registreringsboksene anvender ny teknologi for å bedre fange opp og skille ulike fremkomstmidler og hastighet. Resultatene fra målingene vil gjøres tilgjengelig i en egen rapport når analysene er ferdig.