SUSTRANS

SUSTRANS er et treårig forskerprosjekt (2017-2020) finansiert av Norges Forskningsråd med mål om å utvikle nye modeller og kunnskap om transport i rurale turistdestinasjoner. Prosjektet ledes av NTNU og er et samarbeid med Høgskulen i Volda, Universitetet i Bonn og Sintef.

Mål

SUSTRANS skal bidra til beslutningsstøtte
for  bærekraftige transportsystemer
  ved naturbaserte turistdestinasjoner

Prosess

SUSTRANS skal arbeide med Geiranger og omegn som casestudie for å utvikle og teste beslutningsstøttemodeller for transport ved naturbaserte turistdestinasjoner. Gjennom involvering av berørte aktører skal relevante problemstillinger innen transportplanlegging analyseres.
Les mer om prosjektet her.