SUSTRANS på Forsker Grand Prix

Vår PhD kandidat Børge Heggen Johansen var en av ti deltakere på NTNU Forsker Grand Prix (FGP) sin regionale finale i forskningsformidling som ble arrangert 26.september på Byscenen i Trondheim i år. Der presenterte han sitt arbeid i prosjektet for å konkurrere om finaleplass og deltakelse i den nasjonale FGP. Det var mange gode kandidater, og selv om Børge ikke gikk videre til finalen har han fått et stort utbytte av deltakelsen. Fortsett å lese «SUSTRANS på Forsker Grand Prix»

Rapport om trafikkregistrering i Geiranger

Resultater fra trafikkregistreringene gjennomført i Geiranger i august 2017 er nå tilgjengelig i en rapport publisert av Sintef. Datainnsamlinga var en pilot for å teste ny teknologi for mer presis registrering av ulike typer fremkomstmidler i trafikktellinger. Resultatene vil brukes til utvikling av transportmodeller tilpasset Geiranger for en bedre forståelse av transportsystemet.

Rapporten er tilgjengelig her.

Resultatene er også tilgjengelige her.

Spørreundersøkelse i Geiranger

I juli og deler av august er våre SUSTRANS-medarbeidere i Geiranger for å kartlegge reisevaner til besøkende i området. I tillegg til gjennomføring av spørreundersøkelser vil vi også gjenta våre trafikkmålinger fra i fjor gjennom bruk av ny videoteknologi. Datainnsamlingen skal bidra til å utvikle bedre transportmodeller for tiltaksvurderinger. Med brede smil og Herdalskaramell håper vi å få mange besvarelser i løpet av sommeren.

Grønn Fjord konferanse i Geiranger

Torsdag  8. februar seilet for første gang et skip på batteridrift inn til Geiranger. Skipet, med hybrid teknologi for fremdrift, skysset deltakerne til Grønn Fjord konferansen som i år samlet over 160 personer fra næringsliv, interesseorganisasjoner, forvaltning og akademia. Konferansen er et initiativ av verdensarvsstiftelsen i Geiranger og avholdes hvert andre år.

Fortsett å lese «Grønn Fjord konferanse i Geiranger»

Trafikkmåling i Geiranger

Den første uken i august gjennomførte Sintef trafikkregistreringer i Geiranger for å samle inn data til prosjektets transportmodeller. Registreringsboksene anvender ny teknologi for å bedre fange opp og skille ulike fremkomstmidler og hastighet. Resultatene fra målingene vil gjøres tilgjengelig i en egen rapport når analysene er ferdig.