SUSTRANS avslutningswebinar

17.November 2020 gjennomførte vi et avslutningswebinar for SUSTRANS-prosjektet. Alle presentasjoner ligger nå tilgjengelig som pdf på denne lenken. Noen presentasjoner vil du også kunne finne korte videoinnspillinger av.

Scenarioanalyse 2026

Vi har gjennom våren 2020 arbeidet med analyse av ulike scenarier for 2026 hvor ulike modeller som er utviklet i prosjektet har blitt anvendt. Resultatene fra arbeidet er nå publisert i en egen rapport som dere kan finne her.

SUSTRANS på Forsker Grand Prix

Vår PhD kandidat Børge Heggen Johansen var en av ti deltakere på NTNU Forsker Grand Prix (FGP) sin regionale finale i forskningsformidling som ble arrangert 26.september på Byscenen i Trondheim i år. Der presenterte han sitt arbeid i prosjektet for å konkurrere om finaleplass og deltakelse i den nasjonale FGP. Det var mange gode kandidater, og selv om Børge ikke gikk videre til finalen har han fått et stort utbytte av deltakelsen. Fortsett å lese «SUSTRANS på Forsker Grand Prix»

Rapport om trafikkregistrering i Geiranger

Resultater fra trafikkregistreringene gjennomført i Geiranger i august 2017 er nå tilgjengelig i en rapport publisert av Sintef. Datainnsamlinga var en pilot for å teste ny teknologi for mer presis registrering av ulike typer fremkomstmidler i trafikktellinger. Resultatene vil brukes til utvikling av transportmodeller tilpasset Geiranger for en bedre forståelse av transportsystemet.

Rapporten er tilgjengelig her.

Resultatene er også tilgjengelige her.

Spørreundersøkelse i Geiranger

I juli og deler av august er våre SUSTRANS-medarbeidere i Geiranger for å kartlegge reisevaner til besøkende i området. I tillegg til gjennomføring av spørreundersøkelser vil vi også gjenta våre trafikkmålinger fra i fjor gjennom bruk av ny videoteknologi. Datainnsamlingen skal bidra til å utvikle bedre transportmodeller for tiltaksvurderinger. Med brede smil og Herdalskaramell håper vi å få mange besvarelser i løpet av sommeren.

Grønn Fjord konferanse i Geiranger

Torsdag  8. februar seilet for første gang et skip på batteridrift inn til Geiranger. Skipet, med hybrid teknologi for fremdrift, skysset deltakerne til Grønn Fjord konferansen som i år samlet over 160 personer fra næringsliv, interesseorganisasjoner, forvaltning og akademia. Konferansen er et initiativ av verdensarvsstiftelsen i Geiranger og avholdes hvert andre år.

Fortsett å lese «Grønn Fjord konferanse i Geiranger»