Kontakt

 

Dina Margrethe Aspen
Prosjektleder

Kontaktdetaljer

NTNU i Ålesund
K-bygget,
       Larsgårdsvegen 2
       6009 Ålesund