Om prosjektet

Bakgrunn

Populære rurale turistattraksjoner som Geirangerjord, Flåm og Lofoten, representer en unik utfordring i transportplanlegging på grunn av store sesongvariasjoner i krav til transportsystemene. Disse avsidesliggende områdene er perifere og opplever samtidig opphopning av trafikk. I høysesong er trafikkorker og lokal forurensning synlige problemer. I et lengre tidsperspektiv vil degradering av miljøkvalitet og naturskjønnhet i området være kritiske bekymringer. Beslutningstakere og andre aktører har behov for å vurdere ulike forbedringstiltak for et bærekraftig transportsystem i disse områdene gjennom å se ulike fremkomstmidler samlet sett og vurdere både sosiale, økonomiske og miljømessige aspekter.

Mål

SUSTRANS har som mål å bistå beslutningstakere i å forbedre transportsystemene i slike områder gjennom å bruke Geirangerjordområdet som et case studie. Prosjektet vil resultere i en vurderingsmetode for transportsystemer. Prosjektet tar sikte på sterk involvering av ulike aktører som gjennom sin deltakelse vil bidra til forståelse for interesser, verdier og bekymringer knyttet til forbedring av transportsystemer.

SUSTRANS vil arbeide med utvikling og testing av:

Transportmodeller

Utvikle sjø- og landtransportmodeller for å forstå dagens system og konsekvenser ved tiltak

Prestasjonsindikatorer

Nøkkelindikatorer for bærekraft som omfatter miljømessige, økonomiske og sosiale aspekter

Tiltaksportefølje

Kartlegge, strukturere, modellere og analysere tiltak for å forbedre transportsystemet på ulike nivå

Beslutningsmodeller

Utvikle og teste modeller gjennom casestudier sammen med berørte aktører

Partnere

Prosjektet blir ledet av NTNU, og er et samarbeid med Høgskulen i Volda, Sintef og Universitetet i Bonn. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet under programmet Transport 2025, og vil vare fra 2017 til 2020. Les mer om våre partnere her.