Presentasjoner

Sluttwebinar SUSTRANS
Tirsdag 17. November 2020

Presentasjoner fra sluttwebinaret er lenket opp til hver tittel i programmet. 

09.30  Velkommen og introduksjon til dagen
Dina Aspen (NTNU)

09.45  Hva har vi lært om besøkende?
Else Ragni Yttredal & Nathalie Homlong (HVO)

10.10  Hva har vi lært om landtransport?
Sahar Babri (Sintef)

10.25  Pause

10.30  Hva har vi lært om sjøtransport?
Børge Johansen (NTNU)

10.50  Hva har vi lært om luftkvalitet?
Jörg Löffler (Uni Bonn)

11.15  Pause

11.25  Hvordan kan vi bruke ny kunnskap i transportplanlegging for 2026?
Dina Aspen (NTNU)

11.45  Oppsummering og videreføring av SUSTRANS resultater
Dina Aspen (NTNU)