Trafikkmåling i Geiranger

Den første uken i august gjennomførte Sintef trafikkregistreringer i Geiranger for å samle inn data til prosjektets transportmodeller. Registreringsboksene anvender ny teknologi for å bedre fange opp og skille ulike fremkomstmidler og hastighet. Resultatene fra målingene vil gjøres tilgjengelig i en egen rapport når analysene er ferdig.