NTNU

NTNU har hovedansvaret for den høyere teknologiutdanningen i Norge og er landets fremste institusjon for utdanning av ingeniører. Universitetet har flere profesjonsutdanninger og et bredt fagtilbud innen naturvitenskap, samfunnsfag, lærerutdanning, humaniora, medisin og helsefag, økonomisk-administrative fag, arkitektur og kunstfag. 

NTNU har i perioden 2014-2023 definert de fire tematiske satsningsområdene bærekraft, energi, havrom og helse for å løse komplekse utfordringer gjennom tverrfalig samarbeid.

NTNU har universitetscampus i Trondheim, Ålesund og Gjøvik.

NTNU vil i SUSTRANS arbeide med

  • Prosjektledelse og kommunikasjon
  • Etablering av bærekraftsindikatorer
  • Miljø- og kostnadsanalyser for ulike transportmessige forbedringstiltak
  • Utvikle og anvende beslutningsmodeller for å analysere beslutningsproblemer relatert til forbedring av transportsystemet

Tilknyttede forskere          

                  

Magnus Sparrevik                         Dina Margrethe Aspen
Førsteamanuensis II                     Forsker

         
Børge Andreas H. Johansen      Vilmar Æsøy
PhD kandidat                                    Professor

Annik Magerholm Fet              
Professor