Sintef

SINTEF ble etablert i 1950 av Norges tekniske høgskole (NTH), som i dag er del av NTNU. Det fulle navnet var, inntil en vedtektsendring i 2008, «Selskapet for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole». I dag er SINTEF organisasjonens fulle navn.

SINTEF er et allmennyttig forskningsinstitutt. Formålet er å bidra til utvikling av samfunnet gjennom å utføre forskning innenfor naturvitenskap, teknologi, helse- og samfunnsfag i samarbeid med NTNU.

SINTEF Teknologi og samfunn er et tverrfaglig forskningsinstitutt innenfor både teknisk-industriell og samfunnsvitenskapelig arena. Det har som strategi å bygge samfunnsvitenskap inn i de nasjonale teknologiprosjektene. I tillegg til å være en sterk teknologileverandør til industri og næringsliv, bidrar instituttet til løsninger på samfunnsutfordringene innenfor helse, omsorg og velferd, verdige arbeidsforhold, et bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv, samferdsel og klima og miljø.

SINTEF vil i SUSTRANS arbeide med

  • Utvikle en transportmodell som modellerer landbaserte trafikk i område
  • Etablere en metode for å benytte transportmodellen i analyse av ulike transportmessige forbedringstiltak

Tilknyttede forskere   

       

Sahar Babri                                  Maria Diez Gutierrez
Forsker                                           Forsker