Grønn Fjord konferanse i Geiranger

Torsdag  8. februar seilet for første gang et skip på batteridrift inn til Geiranger. Skipet, med hybrid teknologi for fremdrift, skysset deltakerne til Grønn Fjord konferansen som i år samlet over 160 personer fra næringsliv, interesseorganisasjoner, forvaltning og akademia. Konferansen er et initiativ av verdensarvsstiftelsen i Geiranger og avholdes hvert andre år.

Konferansen belyser utfordringer og muligheter for å drive bærekraftig turisme i verdensarvområdet Vestlandsk Fjordlandskap. Transport inn, ut og i området står sentralt i fokus på programmet. For årets konferanse var regulering av- og ny teknologi for aktiviteten på sjøen gitt ekstra oppmerksomhet ettersom flere utredninger på nettopp dette har blitt gjort i den siste tiden.

SUSTRANS var representert med et plenumsforedrag av Professor Jörg Löffler som la frem sine resultater fra målinger av luftkvalitet i Geiranger samt et innlegg i en parallell sesjon.