Shipping and the Environment

Stipendiat Børge Heggen Johansen og Professor Vilmar Æsøy tok turen til Göteborg for å få faglig påfyll med konferansen «Shipping and the Environment – From Regional to Global Perspectives» 24. og 25. oktober 2017.

Konferansen er organisert i fellesskap av BONUS SHEBA-prosjektet og av International Surface Ocean – Lower Atmosphere Study (SOLAS). Det Svenske Miljøinstituttet (IVL) sammen med Universitet i Göteborg og Chalmers Universitet stod for vertskapet. Tema for konferansen var forskning på miljøeffektene fra skipsfart med fokus på aktivitet i Østersjøen. Konferansen ble innledet av selveste Dr. James Corbett som har vært en betydelig bidragsyter til flere av IMO sine store studier om miljøpåvirkning fra global skipsfart. Det er en rekke havnebyer langs Østersjøen som har lignende problemstillinger som Geiranger og hos flere av dem er det gjort målinger og beregninger av effekten utslipp har for miljø og helse.