Spørreundersøkelse i Geiranger

I juli og deler av august er våre SUSTRANS-medarbeidere i Geiranger for å kartlegge reisevaner til besøkende i området. I tillegg til gjennomføring av spørreundersøkelser vil vi også gjenta våre trafikkmålinger fra i fjor gjennom bruk av ny videoteknologi. Datainnsamlingen skal bidra til å utvikle bedre transportmodeller for tiltaksvurderinger. Med brede smil og Herdalskaramell håper vi å få mange besvarelser i løpet av sommeren.

Grønn Fjord konferanse i Geiranger

Torsdag  8. februar seilet for første gang et skip på batteridrift inn til Geiranger. Skipet, med hybrid teknologi for fremdrift, skysset deltakerne til Grønn Fjord konferansen som i år samlet over 160 personer fra næringsliv, interesseorganisasjoner, forvaltning og akademia. Konferansen er et initiativ av verdensarvsstiftelsen i Geiranger og avholdes hvert andre år.

Fortsett å lese «Grønn Fjord konferanse i Geiranger»