Rådsmøte i Geiranger

 
8. April 2019 arrangerte SUSTRANS rådsmøte, såkalt «Decision Lab» på Hotel Union i Geiranger sammen med beslutningstakere og andre eksperter fra lokale, regionale og nasjonale organisasjoner.

SUSTRANS prosjektet har som mål å bidra med beslutningsstøtte for et mer bærekraftig transportsystem i Geiranger og lignende turistdestinasjoner. I dette arbeidet er det behov for å få innspill og tilbakemeldinger fra aktører med ekspertise innen transport, turisme, miljø og områdeutvikling. Rådsmøtet bestod i presentasjon og tilbakemelding på foreløpige resultater og forskerne i SUSTRANS takker for mange nyttige innspill til det videre arbeidet. Neste rådsmøte vil arrangeres i løpet av høsten 2019, hvor vi blant annet vil gå gjennom konsekvenser ved ulike tiltak for å bedre transportsystemet i Geiranger.