Rapporter fra besøksundersøkelser 2018

Resultatene fra besøksundersøkelser sommer 2018 er klare. Her har vi blant annet kartlagt hvilke oppfatninger og pengebruk besøkende til Geirangerområdet har. Rapportene finner dere her.